Turvallisuusohjeet

 

Pelialue

Pelialueen on täytettävä paintballin pelaamiseen vaadittavat turvallisuuskriteerit ja pelaamisen pitää tapahtua maanomistajan luvalla.
Julkisella paikalla pelaaminen tai merkkaimen käsittely on ehdottomasti kielletty! Alla on lueteltu pelialueen turvallisuusohjeet.

 

Pelialue on pelaamiseen soveltuva;

Pelialue on pelaamiseen soveltuva, kun se ei ole julkisella paikalla eikä siellä ole vaaraa aiheuttaa vahinkoa sivullisille, eläimille tai kenenkään omaisuudelle, eikä pelaaminen häiritse ketään. Pelialueen käyttämiseen pitää myös olla maanomistajan lupa.
Pelaamiseen tarkoitettu alue sekä turvalue on eristettävä turvanauhoin ja muilla toimenpiteillä on sivullisten alueelle pääseminenpyrittävä estämään.

Alueelle on järjestettävä riittävä määrä valvontaa, jotta sivullisten pääsy pelialueelle on mahdollista estää.
Turva-alue on eristettävä pelialueesta turvaverkoin tai muuten järjestettävä sellaisen matkan päähän ettei merkkaimien kantama yllä sinne.

 

Pelialueen pitää olla turvallinen pelata

Alueella ei saa olla mahdollisia vaaranpaikkoja kuten jyrkänteitä, rotkoja, isoja tai piilossa olevia kuoppia, teräviä esineitä, luhistuvia rakenteita tai liukkaita pintoja. Lisäksi pelialueella ei saa olla rakennuksia tai rakennelmia, jotka voivat sortuessaan,
kaatuessaan tai rikkoutuessaan aiheuttaa vaaraa pelaajille.

Myös metsässä pelattaessa on otettava huomioon satunnaiset retkeilijät. Pelialue on myös erotettava selkeästi muusta alueesta, niin ettei sinne pääse ilman turvanauhan ylittämistä
liikkumaan. Lisäksi turvanauhan tarkoitus on estää pelaajien eksyminen pelialueen ulkopuolelle. Ennen peliä on hyvä kerrata pelialueen rajat. Lisäksi pelialueen rajoilla on hyvä olla valvontaa.

 

Pelialueella on oltava turva-alue;

Turva-alue on pelialueesta rajattu alue, jossa jokaisen pelaajan tai sivullisen on turvallista oleskella.
Turva-alue pitää olla rajattu pelialueesta verkkoaidoin tai se pitää muutoin olla merkkaimen kantaman ulottumattomissa.
Turva-alueella tai sen läheisyydessä merkkaimet on pidettävä tulpattuina tai piipussa on oltava piippusukka.
Turva-alueelle saapuvia sekä siellä oleskelevia pitää tarkkailla mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
Turva-alueella voi liikkua ilman maskia, mutta sitä ennen on varmistuttuva siitä, että jokaisessa alueella olevassa
merkkaimessa on piippusukka tai piippuplugi.

 

Varusteet

Maski

Pelaajien, tuomarien ja muiden pelialueella liikkuvien on käytettävä paintball käyttöön hyväksyttyjä maskeja.
Maskeina ei saa käyttää: aurinkolaseja, suojalaseja, motocrosslaseja, taktisialaseja tai muitakaan kasvosuojia jotka ei
ole vartavasten suunniteltu paintball käyttöön. Maskin tulee suojata silmät, korvat, nenä ja suun.
Maskin kiristyshihnan on oltava kunnossa ja sen on pysyttävä päässä kovassakin liikkeessä.
Linssi pitää olla kiinnitettynä maskiin sekä sen on oltava ehjä, läpinäkyvä sekä puhdas.
Pelialueella ei missään tilanteessa koskaan saa riisua maskia päästä!
Kukaan pelialueella liikkuva ei ole poikkeus, ei edes pelin vetäjä, kuvaaja tai tuomari.

Merkkain

Merkkain tulee olla huollettu ja toimintakunnossa. Pelialueella tai peleissä ei saa käyttää muita kuin paintball käyttöön hyväksyttyjä merkkaimia.. Merkkainta on aina käsiteltävä niinkuin se olisi ladattu.
Merkkainta ei saa koskaan laukaista paikassa jossa on ihmisiä, joilla ei ole maskia päässä.

Merkkaimien lähtönopeudet

Merkkaimien lähtönopeuksia tulee valvoa säännöllisesti asiaan tarkoitetuilla nopeustutkilla.
Suositeltava maksimilähtönopeus ulkotiloissa on 300 fps ja sisätiloissa riippuen etäisyyksistä 270 fps.
Erityishuomiota lähtönopeuksien valvontaan tulee kiinnittää mikäli merkkaimen kokoonpanoa muutetaan päivän aikana esim. piipun vaihto tai mikäli käytössä on hiilidioksidi -voimanlähde (CO2 -pullo) joka reagoi herkästi
lämpötilavaihteluille.

 

Paintball pelien turvallisuus ohjeet

Paineilma- ja hiilidioksidipullot

Paineilma- ja hiilidioksidipulloissa pittää olla Suomen lain ?Paineastia-asetus 21.6.1973/549? mukainen,  tyyppihyväksytty sekä siinä on oltava voimassa oleva Eurooppalainen ?Phi? leima. Amerikkalaisia DOT leimallisia pulloja ei ole laillista täyttää Suomessa. Paineilmapulloja tai sen yhtedessä olevia osia ei saa voidella öljypohjaisilla aineilla.

Piippusukka sekä piipputulppa

Silloin kun merkkainta ei käytetä on sen piipussa pidettävä piippusukkaa tai piipputulppaa. Taukoalueella on aina pidettävä piippusukkaa tai piipputulppaa. Kun pelaaja eliminoituu pelissä hän tulppaa aina aseensa. Pelin järjestäjän on huolehdittava siitä että jokaisella on pelissä mukana piippusukka tai piipputulppa sekä nämä ovat asennettuina
tauko-alueella.

Suojavarusteet

Pelajille on tarjolla myös muita suojavia varusteita, joiden käyttöä suositellaan, kuten alasuojat, polvisuojat, kyynärpääsuojat, kaulasuojat, rintasuojukset, hansikkaat, päähineet sekä nilkkoja tukevat kengät.
Näiden käytöllä voidaan estää loukkaantumisia sekä kivuliaita osumia.

 

Pelin järjestäminen

Säännöt

Pelin vetäjä rohkaisee ja kehoittaa pelaajia pelaamaan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan.

Ensiapu ja alkusammutus

Pelinvetäjällä tulee olla vähintään spr:n ensiapu 1 tai vastaava voimassa oleva ensiapukoulutus.
Pelialueella on oltava tarvittava ensiapuvälineistö. Luonnossa pelattaessa on pelaajia tiedotettava tulipalovaarasta ja ohjeistettava mm. tupakantumppien ja palavan materiaalin käsittelystä. Kun alueella on tulipalovaara, niin paikalla oltava myös alkusammutusvälineistöä.

Pelin kulku

Vaaratilanteiden tunnistaminen: Siitä huolimatta että pelialueet ovat yleensä rajattuja on mahdollista että alueella liikkuu peliin kuulumattomia. Jos näin tapahtuu, peli on heti keskeytettävä huudolla
”Peli seis!”, jonka jokainen pelaaja toistaa.
”Peli seis” -komento toimii myös muiden vaaratilanteiden yleishuutona, joka keskeyttää pelin.
Peliä voidaan jatkaa myöhemmin ”Peli jatkuu!” komennolla, jolloin peliä jatketaan tilanteesta johon se jäi.
Jommankumman joukkueen voitettua peli on huudettava ”Peli seis!”-komennolla, jonka jokainen pelaaja toistaa.
Komennon suorittaa tuomari tai pelin keskeyttänyt pelaaja. Maskeja ei saa poistaa ”peli seis”-huutojen jälkeen.
Maskin saa poistaa vain turva-alueella kun peli on ohi.
”Peli alkaa!” komentoa käytetään pelin aloituksen huutamiseen, joka on myös jokaisen toistettava.
”Peli alkaa” ja ”peli ohi” komennot voidaan myös korvata äänitorvella tai muulla merkinantovälineellä. Tämä kuitenkin sillä eroituksella, että pelin loppuessa on silti ”peli ohi” komento huudettava, että jokainen pelaaja varmasti tietää
pelin loppuneen.
Muita komentoja: ”Maskit päähän”-komento annetaan aina ennenkuin pelaaja siirtyy pelialueelle ja ennenkuin peli alkaa.
”Tulpat pois” ja ”ampukaa koelaukaus”-komentoja annetaan myös ennen pelin aloitusta ohjeistaen pelaajia.
Peli voi myös alkaa komennolla ”peli käy!”

 

TeT Palvelu Oy:n vuokraamakalusto täyttää asetuksissa annetut määräykset. Kaluston käyttö muuhun kuin paitball peli käyttöön on ehdottomasti kielletty.